KARTMİN

18 Şubat 2010 Perşembe

HZ ADEM İLI HAVVA NIN CENNETEN CIKMALARI

İblis her zaman cennet kapısına varır yılan ile görüşüp konuşurdu. Adem'den haber sorardı. "O men olunduğu ağaçtan yedi mi?" derdi. Yılan "Henüz daha yemedi" diye cevap verirdi. Haber verilmiştir ki, İblis yılanı aldattı ve "Bana yol ver cennete gireyim, Adem'in yanına varayım" dedi. Yılan "Bu feriştehler seni görürler, nice olur" dedi. İblis dedi ki "Ağzını aç o feriştehlerden geçinceye kadar içine gireyim" dedi. Haber verilmiştir ki, yılan gayet güzel surette idi. Dört ayağı vardı. İblisi ağzına alıp cennete girince öyle ki feriştehlerden hiç kimse onu görmedi. Niyahet Adem A.S'nin yanına geldi. Adem Havva ile taht üzerinde oturmuşlardı. İblis geldi onların yanlarına oturdu ve hallerini sordu. Adem Allah Teala'ya şükür ve tesbih etti. İblis dedi ki : "Ben sizin halinizi düşünüyorum. Hak Teala sizi cennetten çıkarsa gerektir.". Adem "Nereden bildin?" deyince İblis "O ağaçtan ki Tanrı men etti, ona edebilik ağacı derler. Kim ki o ağaçtan yese cennette edebi kalır.". Hak Teala İblis'in bu sözüne vesvese dedi. İblis "Ya Adem seni delalet edeyim mi bir ağaca ki, ondan yersen cennette ebedi kalırsın" diye çok söyledi. Adem "Tanrı emrini bozup senin emrini tutamam" dedi. İblis Adem'den ümidi kesince Havva'nın yanına vardı. Zira kadınlar tez aldanırlar. Hemerleri de kadınlarla aldatmak daha kolay olur. Havva'ya İblis bu sözü söyleyince Havva aldandı. O ağaçtan bir tane yedi, hiç Havva'ya ziyan etmedi. Zira ahd Adem üzerine idi. Adem o ahdı unuttu. Havva o ağaçtan yiyip ziyan etmediğini görnce Adem'e de getirdi ve "BEn yedim ziyan etmedi sen de ye" dedi. Adem A.S "Yemem" dedi. Havva "İblis Allah'ın azemetine yemin etti ki, ben size nasihat ediciyim, dedi". Adem A.S Allah Teala'nın nehyini unuttu. İblisin sözünü nasihat sandı. Adem bir tane alıp ağzına koydu. Ademin boğazından aşağı indiğinde, o anda ikisinin de hulleleri tenlerinden düştü, avret yerleri açıldı ve bütün vücudlarının teni tırnak gibi olup ay gibi şu'le verirdi. Allah Teala onlardan o deriyi soydu, sadece parmakları ucunda bıraktı. Adem A.S tırnaklarına baktığında o libasları hatırlardı ve ağlardı. O libaslar üzerinden gidip avret mahalleri açılınca birbirinden utandılar. Her birisi incir ağacından yaprak alarak tutundular. Allah Teala buyurdu ki "Ben sizi bu ağaçtan men etmedim mi? Ve İblis sizin düşmanınızdır, demedim mi?". Hemen Hak Teala İblis'i destursuz cennete koyduğu için yılana lanet etti ve onun suretini değiştirip ayaklarını kesti ve karnı üzerinde yürüttü. Taâmını toprak kıldı. Ve bunlar birbirine düşman oldular. Dördünü de Allah Teala cennetten çıkardı. Adem'i, Havva'yı yılanı ve İblis'i. Bunun üzerine yılana ceza olarak taamını toprak ve karnı üstüne yürümek kıldı. Havva'yı hayz görüp çocuk doğurmakla cezalandırdı. Zira Adem'e delalet ederek o ağaçtan yemesine vesile oldu. Ve onları bu dünyaya gönderdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur : "Dördünüz de ere inin ve yerde karar edin ve birbirinize düşman olun". Adem ve Havva İblis'e düşman ve İblis onlara düşman, Adem ve Havva yılana düşman ve yılan Adem'e ve Havva'ya ve bunların oğullarına düşman.

Yer yüzüne indiklerinde her birisi bir tarafa düştüler. Adem Hindistan'da bir dağa düştü ki, adı Serendip idi ve Havva Cidde'ye düştü. İblis Übülle'ye, yılan da İsfahan'a.

Hiç yorum yok: